Home

Welkom op de website van Stichting Anak Mas

Anak Mas betekent letterlijk: het gouden kind – in de zin van lievelingskind, oogappel. De bestuursleden hebben deze naam gekozen, omdat zij geloven dat alle mensen gelijk zijn en gelijke kansen behoren te krijgen.

Alle bestuursleden van Stichting Anak Mas hebben roots in Indonesië en voelen zich sterk verbonden met dit land en vooral met de mensen daar. Zij hebben deze stichting opgericht om kansarmen in Indonesië te ondersteunen bij het voorzien in hun levensonderhoud.

Missie/Visie

Stichting Anak Mas zet zich in voor individuen, families en gemeenschappen in Indonesië van wie de levensstandaard op vrij eenvoudige wijze verbeterd kan worden via kleinschalige projecten. Zij richt zich met name op Java, Sulawesi en Sumatera, maar ook op andere gebieden in Indonesië.

Doelstellingen

De stichting zet zich in voor alle kansarmen waarbij de aandacht vooral uitgaat naar groeperingen die door allerlei oorzaken buiten de normale overheidssteun vallen. Hiertoe behoren de zeer oude Indische mensen die destijds in Indonesië zijn achtergebleven en nu in bittere armoede leven. Ook de christelijke weeshuizen hebben de speciale aandacht van Stichting Anak Mas.

Middels kleinschalige projecten, het verstrekken van microkredieten en advies beoogt de stichting verbetering in de leefomstandigheden van de allerzwaksten in de Indonesische samenleving. Het uiteindelijke doel is zelfredzaamheid.

Tenslotte koestert Stichting Anak Mas het bijzondere Nederlandse culturele erfgoed in Indonesië zoals gebouwen, objecten en graven. Verwaarloosde graven van Nederlandse families zullen worden opgeknapt en onderhouden. Hierbij kan de stichting gebruik maken van lokale, deskundige vrijwilligers.

Strategieën

Stichting Anak Mas is een organisatie met een reeds bestaand, betrouwbaar en uitgebreid netwerk in Indonesië.

Alle bestuursleden hebben een sterke band met Indonesië en de meesten spreken de taal. Sommigen hebben jarenlang in Indonesië gewoond en gewerkt. Daardoor kennen zij het land en weten zij de juiste wegen te bewandelen. De samenwerking met lokale vrijwilligers en organisaties is dan ook een groot pluspunt. Hierdoor kan Stichting Anak Mas snel en doelmatig handelen. Tevens kan het bestuur zo de vinger aan de pols houden gedurende de gehele looptijd van het project.

ONLINE DONEREN