Donaties

Donaties

Stichting Anak Mas is een non-profit organisatie, die uitsluitend uit vrijwilligers bestaat. Het bestuur is onbezoldigd. Omdat wij vooralsnog afhankelijk zijn van particuliere giften, is uw bijdrage zeer welkom.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL89INGB0006906758 t.n.v. Stichting Anak Mas. De stichting beschikt over de ANBI-status.

Elk bedrag, hoe klein ook, is welkom. Uiteraard zijn wij heel blij met een terugkerende, maandelijkse donatie, maar ook voor een eenmalige gift zijn wij enorm dankbaar.

Met uw steun kunnen wij steeds meer mensen in Indonesië helpen bij het opbouwen van een betere toekomst.

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in ons. Terima kasih!

ONLINE DONEREN